نمایش 2 نتیجه (ها)
خرید کود باردهی گوجه فرنگی

خرید کود باردهی گوجه فرنگی

 بهترین کود باردهی گوجه فرنگی کدام است؟ قطعا ما برای افزایش باردهی نیاز به مصرف عناصر اصلی مانند پتاسیم و فسفر و نیتروژن داریم که باید حتما استفاده کنیم اما به صورت کلی اولین قدم برای افزایش باردهی ما نیاز به افزایش گلدهی بوته و بالا بردن ضریب تبدیل گل به میوه داریم.پس برای این …

گوگرد مایع برای گوجه فرنگی

گوگرد مایع برای گوجه فرنگی

گوگرد مایع برای گوجه فرنگی چه تاثیر دارد؟به صورت کلی گوگرد مایع آلی دارای سه ویژگی متفاوت و ۳ تاثیر کاربردی برای ما خواهد داشت.افزایش عملکرد و تقویت گیاه،افزایش جذب عناصر غذایی،و دفع کننده آفات و کنترل کننده بیماری های قارچی ۳ تاثیر آن می باشد.شاید این سوال نیز در ذهن شما باشد که آیا …

تماس با ما