نمایش 1 نتیجه (ها)

۴ مزیت کود گوگرد مایع برای خیار

گوگرد مایع برای خیار منجر به افزایش باردهی،دفع آفات و افزایش کیفیت آن از نظر سایز،طمع و بوی آن خواهد شد. برخی از این تاثیرات به صورت مستقیم و برخی به صورت غیر مستقیم مربوط مصرف گوگرد مایع آلی می باشد.گوگرد مایع آلی متفاوت از گوگرد مایع معمولی و یا سوسپانسیون است. سه طیف از …

تماس با ما