نمایش 1 نتیجه (ها)
خرید گوگرد مایع برای فندق

خرید گوگرد مایع برای فندق

گوگرد مایع برای فندق در افزایش باردهی و کیفیت مغز فندق درختان شما بسیار کمک کننده خواهد بود.اما تاثیرات گوگرد مایع آلی برای فندق فقط به افزایش باردهی ختم نمی شود بلکه در بهبود عملکرد و تقویت درختان،اصلاح خاک،و تاثیر شگرف آن در دفع آفات و کنترل برخی از بیماری های قارچی را نیز باید …