نمایش 2 نتیجه (ها)
کدام کود را در آب استارت درختان استفاده کنیم؟

کدام کود را در آب استارت درختان استفاده کنیم؟

آب استارت درختان به عنوان اولین مرحله آب آبیاری است که معمولا چند روز قبلا از بیدار شدن درختان انجام می شود در اسفند ماه انجام می شود که هر چقدر این آب ارزش غذایی بالا تری داشته باشد به شما در افزایش باردهی امسال درختان و نیز در افزایش رخ سال بعد تاثیر ویژه …

خواص گوگرد آلی در تقویت و عملکرد درختان

خواص گوگرد آلی در تقویت و عملکرد درختان

خواص گوگرد آلی در تقویت و عملکرد درختان به عنوان یک عنصر غذایی مورد بررسی قرار خواهیم داد.همه ما کم و بیش با گوگرد تا حدودی به عنوان یک عنصر غذایی آشنا هستیم و از مزایایی آن مانند دفع آفاتی هوازی و خاکزی و کنترل بیماری های قارچی و نیز اصلاح کننده خاک و کاهش …

تماس با ما