نمایش 1 نتیجه (ها)

بهترین کود مخصوص افزایش باردهی گردو

افزایش باردهی گردو  فقط منوط به کوددهی درختان از اواخر زمستان تا زمان برداشت نمی باشد.برای افزایش باردهی درخت گردو نیاز است که یک برنامه غذایی مناسب و در زمان مناسب در طول سال کشاورزی را داشته باشیم که در ادامه توضیح خواهیم داد.بسیاری از کشاورزان انتظار دارند که با یک کود دامی در زمستان …

تماس با ما