نمایش 1 نتیجه (ها)
افزایش 30% باردهی ذرت با گوگرد مایع آلی

افزایش ۳۰% باردهی ذرت با گوگرد مایع آلی

باردهی ذرت با گوگرد مایع آلی رابطه مستقیم دارد.یعنی یکی از عناصر موثر در کیفیت ذرت و افزایش باردهی گوگرد مایع آلی می باشد.گوگرد مایع آلی سه کاره که دارای سه تاثیر متفاوت و بسیار مهم از نظر ارزش غذایی و هم از لحاظ اصلاح خاک و دفع آفات بسیار کمک کننده است.البته ما برای …

تماس با ما