نمایش 1 نتیجه (ها)
خرید گوگرد مایع آلی برای فلفل

خرید گوگرد مایع آلی برای فلفل

گوگرد مایع آلی برای فلفل نقش چند گانه را خواهد داشت.خواص گوگرد آلی در سه قسمت می تواند کمک شایانی به شما نماید. اصلاح ساختار خاک و تقویت گیاه و دفع آفات و کنترل بیماری های قارچی بخشی از این خواص چند گانه می باشد به همین دلیل استفاده از گوگرد آلی برای آن توصیه می …

تماس با ما