نمایش 2 نتیجه (ها)
برای رشد و تقویت نهال چه کودی مصرف کنیم؟

برای رشد و تقویت نهال چه کودی مصرف کنیم؟

رشد و تقویت نهال یکی از دغدغه های کشاورزان می باشد.برای اینکه نهال ما رشد خوبی داشته باشد لازم است که ابتدا نهال را تقویت نماییم.یعنی فقط رشد رویشی برای ما نباید ملاک باشد تقویت نهال در برابر امراض و تنش های سرمایی و گرمایی و استرس های محیطی باید در نظر گرفته شود.برای داشتن …

بهترین کود برای رشد نهال یک ساله

بهترین کود برای رشد نهال یک ساله

 رشد نهال در سال های ابتدای منوط به تغذیه مناسب و تقویت آن می باشد.البته رشد نهال در سال های بعد به موضوع بسیار مهم هرس نیز بستگی زیادی خواهد داشت البته هرس کاری صحیح منظور ما می باشد.که در مقاله هرس درختان به آن اشاره نموده ایم.در اینجا یک سوال پر تکرار مطرح است …

تماس با ما