نمایش 1 نتیجه (ها)
بهترین کود مایع برای کدو

بهترین کود مایع برای کدو

  بهترین کود مایع برای کدو  با اتفاق نظر بیشتر کشاورزان هیومیک اسید است.ما نیاز به کودی داریم که بستر مناسبی برای رشد بذر های و یا نشاء کدو فراهم کند.زیرا تنها زمانی شما افزایش باردهی خواهید داشت که شرایط برای رشد و آزاد ساری عناصر غذایی در خاک فراهم باشد. پس توصیه می کنیم …

تماس با ما