نمایش 1 نتیجه (ها)
تاثیر گوگرد مایع آلی برای کنجد

۶ تاثیر گوگرد مایع آلی برای کنجد

گوگرد مایع آلی برای کنجد سه مزیت طلایی را به همراه دارد.هم باعث تقویت گیاه و هم اصلاح کننده خاک و هم به صورت غیر مستقیم با بهبود جذب عناصر غذایی باعث افزایش کیفیت و میزان برداشت خواهد شد.گوگرد مایع آلی به دلیل دارا بودن ماده آلی عملکرد بهتر نسبت به گوگردهای که فقط دارای …

تماس با ما