نمایش 1 نتیجه (ها)
5 تاثیر گوگرد مایع برای کنجد که شما نمی دانید؟

۵ تاثیر گوگرد مایع برای کنجد که نمی دانید

گوگرد مایع برای کنجد شاید جزو اولین عناصر غذایی باشد که برای این محصول پیشنهاد می شود.زیرا گوگرد مایع آلی به غیر اط تاثیرات سه گانه که بر روی گیاه و خاک و دفع آفات خواهد داشت تاثیر ویژه و خاصی بر روی خود کیفیت کنجد خواهد داشت و به نظر می رسد محصولاتی مانند …

تماس با ما