نمایش 1 نتیجه (ها)
مزیت کود گوگرد مایع برای یونجه

مزیت کود گوگرد مایع برای یونجه

گوگرد مایع برای یونجه عامل افزایش رشد و افزایش تناژ یونجه خواهد شد. کمبود عنصر گوگرد باعث نازک شدن و دراز شدن ساقه های گیاه ومی شود و در صورت تداوم کمبود باعث تنک شدن مزرعه خواهد شد. گوگرد مایع آلی با عناصری که در اختیار دارد چند مزیت مانند (افزایش رشد و دفع آفات …

تماس با ما