نمایش 2 نتیجه (ها)

گوگرد مایع مرغوب از کجا بخریم؟

گوگرد مایع درجه مرغوب از کجا بخریم؟ کدام گوگرد برای کشاورزی مناسب می باشد؟ گوگرد مایع اصل یا همان گوگرد مایع آلی که به صورت ارگانیک شده باشد بهترین نوع گوگرد برای کشاورزی می باشد.در بسیاری از موارد استفاده از گوگردهای مایع نه تنها مزیتی ندارد بلکه باعث آسیب و گیاه سوزی نیز می شود. البته …

تولید کننده گوگرد مایع کشاورزی

تولید کننده گوگرد مایع کشاورزی

آیا به دنبال خرید مستقیم از تولید کننده گوگرد مایع آلیدر کشور هستید؟یکی از مزایایی خوب خرید از تولید کننده این است که هم باعث (اطمینان از کیفیت و قیمت)خواهد شد.یکی از مواردی که شاید برای همه ما پیش بیاد این است که کود مورد نیاز خود را از( کجا و کدام منبع تامین) نماییم؟و …

تماس با ما