نمایش 2 نتیجه (ها)
خرید کود آهن مایع (کلاستر آهن)

خرید کود آهن مایع (کلاستر آهن)

خرید کود آهن آلی برای تقویت رشد گیاه و درختان انجام می شود. آهن به تولید غذا توسط گیاه کمک بسیاری خواهد که اصطلاحا به آن فتوسنتز گفته می شود.چرا در بسیاری از موارد با وجود خرید کودآهن و مصرف آن  ولی هنوز هم علائم کمبود در درختان و گیاهان مشاهده می شود؟ نکته مهم …

خرید کود آهن آلی مایع (جدید)

خرید کود آهن آلی مایع چه تاثیری بر روند رشد خواهد داشت؟و اصولا خرید کود آهن چه موقع انجام می شود؟ آهن جزو عناصر مهم در فرایند رشد می باشد و مهمترین شاخصه کمبود آهن در برگ درختان می توان مشاهده کرد. از این در فرایند فتوسنتز تاثیر خواهد داشت البته کمبود آهن بر کیفیت …

تماس با ما