نمایش 1 نتیجه (ها)
خرید کود پاییزه برای سیب

خرید کود پاییزه برای سیب

کود پاییزه برای سیب یکی از عوامل مهم در افزایش باردهی در سال بعد درختان شما می باشد.زیرا درخت با ذخیره مواد غذایی در ریشه زمستان خوبی را سپری خواهد کرد و در فصل بهار نیز با انرژی بیشتری آماده جوانه زنی خواهد بود.عمده بیشتر کودهای پاییزه را کودهای دامی مرغی،گاوی،و گوسفندی تشکیل میدهد که …

تماس با ما