نمایش 2 نتیجه (ها)

خرید کود آهن آلی مایع (جدید)

خرید کود آهن آلی مایع چه تاثیری بر روند رشد خواهد داشت؟و اصولا خرید کود آهن چه موقع انجام می شود؟ آهن جزو عناصر مهم در فرایند رشد می باشد و مهمترین شاخصه کمبود آهن در برگ درختان می توان مشاهده کرد. از این در فرایند فتوسنتز تاثیر خواهد داشت البته کمبود آهن بر کیفیت …

خرید کود مایع کامل

خرید کود مایع کامل مکس برمیستون و اکتیول برمیستون و کود آلی گوگرد تمام نیازهای غذایی گیاه شما را بر طرف می کند. زیرا این کود دارای مواد غذایی کامل برای گیاهان می باشد.هر گیاه و یا درختی به ۱۶ عنصر نیاز دارد که در صورتی که این عناصر در خاک نباشد باید توسط کود …

تماس با ما