نمایش 1 نتیجه (ها)
خرید بهترین کود برای پرتقال

خرید بهترین کود برای پرتقال

بهترین کود برای پرتقال همراه با مواد ریز مغذی و مواد آلی و دفع کننده آفات و کنترل کننده بیماری های قارچی می باشد. آیا نام این کود با این تاثیرات را می دانید؟  البته این بخشی از این تاثیرات این کود می باشد. یکی از مهمترین مزیت های این کود ارگانیک بودن آن می …

تماس با ما