نمایش 2 نتیجه (ها)

خرید کود باردهی مایع باکیفیت

 کود باردهی مایع با کیفیت را چطور تشخیص دهیم؟ برای آنکه یک کود باردهی با بتوان با کیفیت در نظر گرفت باید هم از نظر ساختار و هم از نظر کیفیت عناصر ارزش غذایی بالایی داشته باشد.کودهای (ماکرو و میکرو) که به صورت ارگانیک تولید می شوند مورد استقبال بی نظیر کشاوزران قرار گرفته است.که …

خرید کود مایع کامل

خرید کود مایع کامل مکس برمیستون و اکتیول برمیستون و کود آلی گوگرد تمام نیازهای غذایی گیاه شما را بر طرف می کند. زیرا این کود دارای مواد غذایی کامل برای گیاهان می باشد.هر گیاه و یا درختی به ۱۶ عنصر نیاز دارد که در صورتی که این عناصر در خاک نباشد باید توسط کود …