نمایش 2 نتیجه (ها)
راهکار افزایش باردهی و درشتی انگور

راهکار افزایش باردهی و درشتی انگور

افزایش باردهی و درشتی انگور دو موضوع متفاوت می باشد.برخی از مواقع خوشه شما پر بار است اما اندازه دانه کوچک و ریز هستند و برخی از موارد نیز مشاهده شده که خوشه ما دارای دانه های درشت است اما تراکم دانه های روی خوشه کم استو یا اصطلاحا گفته می شود که خوشه ها …

قویترین کود باردهی انگور(کمپوست آلی بایوجمی)

قویترین کود باردهی انگور(کمپوست آلی بایوجمی)

 کود باردهی انگور بایوجمی به درشت شدن دانه های انگور و افزایش تعداد دانه در خوشه ها می انجامد.به گونه ای که بازار پسندی خوبی را برای ما داشته باشد.با یک بررسی و سرچ توی اینترنت به این نتیجه خواهید رسید که شاید اولین کودی که باید استفاده کنید کودهای npk یا همان ماکرو و …

تماس با ما