نمایش 1 نتیجه (ها)
خرید 2 کود مایع مخصوص سیر

خرید ۲ کود مایع مخصوص سیر

 کود مایع مخصوص سیر منظور عناصری هستند که بیشترین تاثیر را برای ما خواهند داشت و گیاهان نسبت به کمبود آنها حساس است و سریعا واکنش منفی نشان خواهدداد.همه ما می دانیم که از کودهای دامی وعناصر غذایی مثل نیتروژن،پتاسیم،کلسیم،فسفر،بور،روی،آهن،گوگرد،منیزیم و…..برای رشد و درشت شدن محصول کاربردی و مهم است.اما آیا می توان همه اینها …