نمایش 1 نتیجه (ها)
نقش گوگرد آلی برای انگور در افزایش باردهی و کاهش بیماری ها

نقش گوگرد آلی برای انگور در افزایش باردهی و کاهش بیماری ها

گوگرد آلی برای انگور بهترین نوع گوگرد در کشاورزی می باشد.زیرا با همان نگاه اول می توان فهمید ماده با ارزشی مانند مواد آلی در ترکیب آن قرار دارد.اکثر کودهای کامل باردهی و کودهای کمپوست کامل با مواد آلی غنی سازی می شوند که در افزایش عملکرد آنها بسیار تاثیر گذار خواهد بود.گوگرد آلی نیز …

تماس با ما