نمایش 4 نتیجه (ها)
نقش گوگرد آلی برای انگور در افزایش باردهی و کاهش بیماری ها

نقش گوگرد آلی برای انگور در افزایش باردهی و کاهش بیماری ها

گوگرد آلی برای انگور بهترین نوع گوگرد در کشاورزی می باشد.زیرا با همان نگاه اول می توان فهمید ماده با ارزشی مانند مواد آلی در ترکیب آن قرار دارد.اکثر کودهای کامل باردهی و کودهای کمپوست کامل با مواد آلی غنی سازی می شوند که در افزایش عملکرد آنها بسیار تاثیر گذار خواهد بود.گوگرد آلی نیز …

بهترین زمان گوگرد پاشی انگور

بهترین زمان گوگرد پاشی انگور

گوگرد پاشی انگور که به صورت پاشیدن گوگرد خشک بر روی برگ درخت و یا روی خاک کنار تنه انجام می شود روش مناسبی برای مقابله با آفات نیست.هر چند برخی از کشاورزان هنوز از این روش استفاده می کنند اما این روش تاثیرات چندانی همانند محلول پاشی گوگرد ندارد.بهتر است که گوگرد پودری معدنی …

کود گوگرد مایع برای انگور

کود گوگرد مایع برای انگور

گوگرد مایع برای انگور از ۳ جهت برای ما اهمیت بسیار دارد.اولا به عنوان یک عنصر غذایی مهم برای تقویت گیاه و افزایش باردهی و اثرات جانبی مانند کمک به جذب عناصر دیگر و دوم اصلاح خاک و سوم دفع آفات و کنترل برخی از بیماری می باشد.این تاثیرات باعث شده که مصرف گوگرد مایع …

قویترین کود باردهی انگور(کمپوست آلی بایوجمی)

قویترین کود باردهی انگور(کمپوست آلی بایوجمی)

 کود باردهی انگور بایوجمی به درشت شدن دانه های انگور و افزایش تعداد دانه در خوشه ها می انجامد.به گونه ای که بازار پسندی خوبی را برای ما داشته باشد.با یک بررسی و سرچ توی اینترنت به این نتیجه خواهید رسید که شاید اولین کودی که باید استفاده کنید کودهای npk یا همان ماکرو و …

تماس با ما