نمایش 1 نتیجه (ها)
دلیل محلول پاشی گوگرد آلی در باغات( زمان و میزان مصرف)

۵ دلیل محلول پاشی گوگرد آلی در باغات(زمان و میزان مصرف)

 محلول پاشی گوگرد آلی یک روش طبیعی برای مقابله با آفات و بیماری قارچی می باشد.وقتی شما از گوگرد آلی به صورت محلول پاشی استفاده می کنید ۵ مزیت نسبت به سموم خواهید داشت.استفاده از سم آخرین راه کار شما باید باشد. تا زمانی که می شود به روش های به غیر از سم پاشی …

تماس با ما