نمایش 1 نتیجه (ها)
نقش ویژه کود گوگرد مایع برای برنج

نقش ویژه کود گوگرد مایع برای برنج

گوگرد مایع برای برنج یا بهتر بگویم گوگرد مایع آلی را حتما برای شالیزار خود مصرف نمایید.این عنصر غذایی که این سالها مورد توجه بسیاری از کشاورزان قرار گرفته به خوبی در سه بخش به شما کمک خواهد کرد که محصول بهتری را برداشت نمایید.گوگرد مایع آلی در ترکیب خود سه دسته از مواد مختلف …

تماس با ما