نمایش 1 نتیجه (ها)
کود گوگرد مایع برای پسته

کود گوگرد مایع برای پسته

گوگرد مایع برای پسته چه مزیتی نسبت به کودهای دیگر دارد؟دلیل اینکه ما توصیه می کنیم در کنار کودهای دیگر حتما از گوگرد آلی استفاده کنید سه تاثیر شگرف این عنصر غذایی می باشد.تقویت درخت و افزایش عملکرد و اصلاح ساختار شیمیایی خاک و دفع آفات به صورت طبیعی برای شما انجام خواهد داد.شاید برای …

تماس با ما