نمایش 3 نتیجه (ها)
عنصر کلیدی در افزایش باردهی درخت گلابی

عنصر کلیدی در افزایش باردهی درخت گلابی

برای افزایش باردهی درخت گلابی چه عنصری باید استفاده کنیم؟در کنار تمام عناصر غذایی و انواع کودهای که برای افزایش باردهی درخت گلابی مورد مصرف قرار می گیرد برخی از عناصر هستند که تاثیرات ویژه و نقش کلیدی تر به نسبت دیگر عناصر برای ما دارند.که استفاده آنها  فقط مختص به خود همان عنصر نمی …

تجربه باغداران در کنترل پسیل و آتشک گلابی با گوگرد مایع آلی

تجربه باغداران در کنترل پسیل و آتشک گلابی با گوگرد مایع آلی

کنترل پسیل و آتشک گلابی با سم جواب نداده؟یک راه حل خوب و کارساز و بی خطر برای کاهش این دو آفت خطرناک برای باغات را بیان خواهیم کرد.در برخی از مواقع باغاتی که درگیر پسیل و آتشک شده چاره به جز رها کردن درخت ندارند.استفاده از سموم نیز نمی تواند این آفت را کنترل …

کود گوگرد مایع برای گلابی

نقش کلیدی کود گوگرد مایع برای گلابی

 گوگرد مایع برای گلابی چه فایده و تاثیراتی دارد؟اگر درختان گلابی شما کم بار می باشد و یا به دلیل آفات و بیماریها محصول با کیفیت ندارید حتما تا پایان این مقاله را مطالعه کنید.تاثیرات گوگرد مایع آلی به ۳ لحاظ مهم است  تاثیراتی که به عنوان یک عنصر غذایی بر روی درختان دارد.از لحاظ …

تماس با ما