نمایش 1 نتیجه (ها)

خرید گوگرد مایع کشاورزی

خرید گوگرد نه تنها به عنوان چهارمین عنصر مهم و کلیدی در تغدیه گیاهان بلکه به خاطر مزیت های چندگانه ای که بر روی محصول در باردهی و بر اصلاح خاک از نظر تغییرات شیمیایی و بیولوژی و مراقبت از محصول و مبارزه با آفات دارد مورد توجه قرار گرفته است.حال سوال این است که …

تماس با ما