نمایش 1 نتیجه (ها)
فروش گوگرد مایع آلی راسکود

فروش گوگرد مایع آلی راسکود

گوگرد مایع آلی راسکود یکی از بهترین گوگردهای مایع کشاورزی می باشد. تفاوت در ترکیب و نوع عناصر آن نسبت به گوگردهای مایع دیگر با تقاضای بیشتر کشاورزان همراه شده است.مجموعه راسکود تولید کننده گوگرد مایع آلی در کشور می باشد. تاثیرات خوب و سازگاری با محیط زیست و عدم عوارض پس از مصرف آن …

تماس با ما