نمایش 1 نتیجه (ها)
برای رشد و تقویت نهال چه کودی مصرف کنیم؟

برای رشد و تقویت نهال چه کودی مصرف کنیم؟

رشد و تقویت نهال یکی از دغدغه های کشاورزان می باشد.برای اینکه نهال ما رشد خوبی داشته باشد لازم است که ابتدا نهال را تقویت نماییم.یعنی فقط رشد رویشی برای ما نباید ملاک باشد تقویت نهال در برابر امراض و تنش های سرمایی و گرمایی و استرس های محیطی باید در نظر گرفته شود.برای داشتن …

تماس با ما