نمایش 1 نتیجه (ها)
بهترین کود افزایش باردهی خیار کدام است؟

بهترین کود افزایش باردهی خیار کدام است؟

افزایش باردهی خیار و یا درشتی آن بیشتر متاثر از مصرف ۴ عنصر بور،روی،کلسیم و پتاسیم می باشد.که باید حتما در برنامه غذایی قرار گیرد.البته افزایش باردهی خیار و کیفیت آن فقط در مصرف این عناصر نیست.اما مرحله اول تامین عناصر مورد نیاز برای بوته خیار می باشد.زیرا بسیاری از کشاورزان با وجود مصرف این …

تماس با ما