نمایش 1 نتیجه (ها)
بهترین زمان مصرف اسید هیومیک

بهترین زمان مصرف اسید هیومیک

مصرف اسید هیومیک در تمام طول فصل از زمان آغاز تا مرحله برداشت قابل مصرف می باشد و در همچنین برای تمام محصولات کشاورزی قابلیت مصرف را دارد.در واقع می توان گفت هیچ محدودیتی برای مصرف آن وجود ندارد.اما نحوه استفاده اصولی و مدیریت در زمان بندی مصرف هم باعث کاهش هزینه و هم باعث …