نمایش 1 نتیجه (ها)
بهترین زمان هرس درختان میوه

بهترین زمان هرس درختان میوه

هرس درختان میوه یک راهکار بسیار موثر در مدیریت انرژی و مواد غذایی درخت می باشد.در واقع ما توان و انرژی درخت را به سمت تولید محصول هدایت می کنیم و از اتلاف آن برای افزایش شاخه و برگ اضافی جلوگیری می کنیم.البته هدف از هرس درختان میوه می تواند متفاوت باشد که بر همین …

تماس با ما