نمایش 1 نتیجه (ها)
خواص محلول پاشی گوگرد آلی برای مرکبات

خواص محلول پاشی گوگرد آلی برای مرکبات

گوگرد آلی برای مرکبات به دلیل آنکه یک عنصر غذایی به همراه عناصر ماکرو و میکرو می باشد هم باعث تقویت محصول و هم موجب دفع برخی از آفات و بیماری ها خواهد شد. این گوگرد کامل و با ارزش غذایی بالا را هم به شکل محلول پاشی و هم در سیستم آبیاری درختان استفاده …

تماس با ما