نمایش 1 نتیجه (ها)
نحوه و زمان محلول پاشی گوگرد مایع

نحوه و زمان محلول پاشی گوگرد مایع

محلول پاشی گوگرد مایع آلی مزیت مهم و کاربردی برای درختان و مزارع شما خواهد داشت.اولین مزیت محلول پاشی گوگرد مایع آلی آن است که برای دفع کردن آفات احتمالی و مهار برخی از بیماری های قارچی مفید می باشد و دومین مزیت آن ،موجب افزایش مقاومت محصول در برابر برخی از تنش های احتمالی …

تماس با ما