نمایش 1 نتیجه (ها)
قیمت گوگرد مایع آلی سه کاره

قیمت گوگرد مایع آلی سه کاره

قیمت گوگرد مایع سه کاره که یک گوگرد مایع آلی می باشد و یا بهتر بگیم یک کود گوگرد مایع کامل هست در مقایسه با گوگردهای مایع معمولی و سوسپانسیون مشابه بسیار مناسب است.قیمت گوگرد بر اساس میزان درصد عنصر گوگرد آن تعیین نمی شود مثلا گوگرد مایع ۳۰ درصد از گوگرد مایع ۶۰ درصد …