نمایش 1 نتیجه (ها)
تاثیر گوگرد برای سفیدک شلیل، انگور و هلو

تاثیر گوگرد برای سفیدک شلیل، انگور و هلو

گوگرد برای سفیدک محصولاتی مانند شلیل و انگور و هلو می تواند بهترین گزینه طبیعی باشد.گوگرد مایع تنها به صورت محلول پاشی و برای رفع سفیدیک و دفع آفات کاربرد ندارد و بهترین عملکرد آن به صورت آبیاری و در خاک می باشد.زیرا یک بهبود دهنده قوی و بی خطر برای خاک و چهارمین عنصر …

تماس با ما