نمایش 1 نتیجه (ها)
تاثیرات اسید هیومیک در کشاورزی (اصل)

تاثیرات اسید هیومیک در کشاورزی (اصل)

تاثیرات اسید هیومیک را به ۳ بخش مهم تقسیم می شود که شامل تاثیرات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی که هرکدام را به صورت جداگانه بیان می کنیم.اسید هیومیک اصل از سنگ معدنی لئوناردیت استخراج می شود.که در ترکیب آن کربن،هیدروژن،نیتروژن،گوگردو فسفر وجود دارد.زمانی که شما از هیومیک صحبت می کنید در اصل ماده آلی …

تماس با ما