نمایش 1 نتیجه (ها)
مزایای اسید هیومیک در کشاورزی

مزایای اسید هیومیک در کشاورزی

 مزایای اسید هیومیک نسبت به کودهای دیگر در این می باشد این محلول دارای ماده آلی طبیعی است که برای خاک های کشاورزی به نوعی ماده حیات و غذایی خاک محسوب می شود.فعال شدن میکرو ارگانیسم خاک باعث احیا شدن و جان گرفتن و حاصل خیزی خاک می شود.برخلاف کودهای شیمیایی دیگر نه تنها تاثیرات …

تماس با ما