نمایش 1 نتیجه (ها)

چه زمان از گوگرد پودری و مایع استفاده کنیم؟

گوگرد پودری و مایع بسته به شرایط و موقعیتی که شما قرار دارید مصرف متفاوتی نیز دارد.ابتدا لازم است که بیان کنیم گوگردهای پودری و یا مایع  که پایه آنها گوگرد معدنی است فقط برای کشاورزی مناسب می باشند.و منظور ما از گوگرد همان گوگرد معدنی است.گوگردهای پودری و مایع بیشتر با توجه به نوع …