نمایش 1 نتیجه (ها)
میزان مصرف گوگرد مایع برای باغات و مزراع

میزان مصرف گوگرد مایع برای باغات و مزراع

 گوگرد مایع برای باغات و مزارع هم به روش محلول پاشی و هم به روش آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد نکته قابل توجه این است که طریقه مصرف و میزان آن برای مشاهده تاثیرات آن بسیار مهم است.گوگرد آلی یک عنصر غذایی با تاثیرات چند گانه می باشد و فرقی نمی کند که شما …

تماس با ما