نمایش 1 نتیجه (ها)
بهترین زمان گوگرد پاشی انگور

بهترین زمان گوگرد پاشی انگور

گوگرد پاشی انگور که به صورت پاشیدن گوگرد خشک بر روی برگ درخت و یا روی خاک کنار تنه انجام می شود روش مناسبی برای مقابله با آفات نیست.هر چند برخی از کشاورزان هنوز از این روش استفاده می کنند اما این روش تاثیرات چندانی همانند محلول پاشی گوگرد ندارد.بهتر است که گوگرد پودری معدنی …

تماس با ما