نمایش 1 نتیجه (ها)
بهترین اسید هیومیک برای سانسوریا و گل

بهترین اسید هیومیک برای سانسوریا و گل

اسید هیومیک برای سانسوریا همان عامل اصلی رشد و پر پشت شدن سانسوریا در گلخانه ها می باشد.هیومیک اسید به دلیل وجود ماده آلی یک محرک رشد فوق العاده برای همه گیاه و درختان و بذرها می باشد.باید بگویم که تاثیرات آن به همین جا ختم نمی شود و افزایش ریشه زایی و افزایش حجم …

تماس با ما