نمایش 1 نتیجه (ها)
هیومیک اسید مایع بهتر است یا پودری؟

هیومیک اسید مایع بهتر است یا پودری؟

هیومیک اسید مایع و پودری جزو پر مصرف ترین کودهای کشاورزی در سال های اخیر هستند.بهترین نوع اسید هیومیک از زغال سنگ های معدنی بدست می آید که بهترین نوع آن به نام زغال سنگ لئوناردیت شناخته شده است.این زغال سنگ دارای هیومیک خاک و غیر فعال است.در واقع سنگ زغال سنگی برای استخراج مناسب …

تماس با ما