نمایش 1 نتیجه (ها)
تاثیر گوگرد آلی برای پنبه

۳ تاثیر گوگرد آلی برای پنبه

مصرف گوگرد آلی برای پنبه افزایش عملکرد و تقویت گیاه و افزایش جذب عناصر غذایی و در نهایت افزایش محصول را به دنبال خواهد داشت.محصول پنبه به کمبود و عدم جذب عناصر غذایی مانند آهن،کلسیم،منیزیم به نسبت دیگر عناصر حساس تر است و واکنش نشان می دهد.مثلا کمبود کلسیم خود عامل ریزش گل و محصول …

تماس با ما