نمایش 1 نتیجه (ها)
دفع کرم سفید ریشه با گوگرد مایع آلی

دفع کرم سفید ریشه با گوگرد مایع آلی

دفع کرم سفید ریشه با گوگرد مایع آلی یک راه عملی و کاربردی هم برای مبارزه و هم برای کاهش جمعیت این کرم خطرناک می باشد.گوگرد مایع یک عنصر غذایی مهم است که نه تنها به میکرو ارگانیسم خاک و درختان شما اسیب نمی زند بلکه باعث تقویت درختان و افزایش عملکرد آنها نیز می …

تماس با ما