نمایش 1 نتیجه (ها)
گوگرد مایع برای لکه غربالی زرد آلو،شلیل و گلابی

گوگرد مایع برای لکه غربالی زرد آلو،شلیل و گلابی

گوگرد مایع برای لکه غربالی زرد آلو و گلابی و میوه های هسته دار نیز کاربرد دارد. همه ما می دانیم که معمولا برای لکه غربالی از قارچ کش های مسی مانند بردوفیکس و یا قارچ کش کاپیتان نیز به صورت محلول پاشی می توان استفاده کرد.اما محلول پاشی گوگرد مزیت های دیگر را نسبت …

تماس با ما