نمایش 2 نتیجه (ها)
بهترین کود حیوانی برای درختان میوه|پرسان کود

بهترین کود حیوانی برای درختان میوه|پرسان کود

کود حیوانی نه تنها برای درختان بلکه برای اصلاح و تغییر ساختار خاک مخصوصا برای خاک های رسی و سفت بسیار کمک کننده است.از این رو جزو پر مصرف ترین و پرکاربرد ترین کودهای کشاورزی می باشد.کودهای دامی دارای مغادیر خوبی ماده الی و عناصر غذایی مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم می باشند که این درصد …

کود کامل گرانوله همراه با گوگرد معدنی

کود کامل گرانوله همراه با گوگرد معدنی

کود کامل گرانوله دارای مهمترین عناصر برای تغذیه و رشد و افزایش عملکرد درختان شما در کشاورزی می باشد. کود کامل گرانول یک جایگزین مناسب برای کودهای تک عنصری می باشد و شامل عناصر(ماکرو یا همان NPK پتاسیم، فسفر، ازت ( نیتروژن) و همچنین مواد آلی و گوگرد و ریز مغذی ها) می باشد. استفاده …