نمایش 1 نتیجه (ها)
خرید کود پاییزه با کیفیت (ترکیب خاص)

خرید کود پاییزه با کیفیت (ترکیب خاص)

اگر بخواهیم یک کود پاییزه با کیفیت مانند کودهای گاوی و مرغی و گوسفندی را معرفی کنیم کود الی بایوجمی قطعا اولین و بهترین انتخاب خواهد بود.اکثر کشاورزان برای کود پاییزه و یا زمستانه در چالکود از کودهای فله گاوی و یامرغی …. استفاده می کنند که استفاده از این کودها زمانی مجاز است که …

تماس با ما