نمایش 1 نتیجه (ها)
بهترین کود باردهی انار

بهترین کود باردهی انار

بهترین کود باردهی انار چه کودی می باشد؟ برای اینکه یک انار آب دار و شیرین داشته باشیم نیاز است که عناصر که برای انار کاربردی تر هستند را مصرف نماییم. بیشتر میوه انار را آب تشکیل می دهد. و تامین نمودن رطوبت در خاک بسیار می تواند در کیفیت میوه ما تاثیر گذار باشد. …

تماس با ما