نمایش 2 نتیجه (ها)
موثرترین کود برای سیر کدام است؟

موثرترین کود برای سیر کدام است؟|پرسان کود

کدام کود برای سیر تاثیر بیشتری را دارد؟کودهای npk و یا ماکروی کامل و کودهای حیوانی می توانند در رشد و افزایش محصول به ما کمک نمایند.اما به توجه به تجربیات سیر کاران در مناطق مختلف کشور نشان می دهدکه  ۲ نوع کود برای سیر بیشترین تاثیر را در کیفیت محصول و افزایش باردهی و …

چه کودی برای سیر مناسب است؟

چه کودی برای سیر مناسب است؟

چه کودی برای سیر مناسب است؟این یک یاز پر تکرا ترین سوالات در خصوص محصول سیر می باشد.اگر بخواهیم در بین ۱۶ عنصر غذایی که در کشاورزی مصرف می شود را مصرف نماییم قطعا هزینه های ما بسیار بالا خواهد رفت و از طرفی برخی از عناصر غذایی در خاک های ما به نسبت قابل …